Steeds vaker wordt Extern Support gevraagd een advies uit te brengen ten aanzien van bestaande secretariaten.

- Past de manier waarop aan uw secretariaat invulling wordt

  gegeven, goed bij de manier waarop uw bedrijf is georganiseerd?
- Wordt op het secretariaat optimaal gebruik gemaakt van alle

  bestaande mogelijkheden om het secretariaat adequaat en 

  efficiënt te laten functioneren?

Kortom, kunnen wij uw secretariaat met een
aantal praktische handreikingen en tips
een professionelere uitstraling geven?
Extern Support heeft
hiertoe een methode ontwikkeld,
waar u via deze link meer over
te weten kunt komen.